اخبار
تاریخ جدید کنسرت محمد علیزاده

هنردوست گرامی، کنسرت محمد علیزاده در تاریخ 24 اسفند برگزار میگردد. بلیت فعلی شما در تاریخ جدید معتبر می باشد. در صورتی که امکان حضور در تاریخ جدید را ندارید خواهشمند است جهت بازپرداخت مبلغ پرداختی، اطلاعات زیر مندرج بر روی بلیت را به شماره 30007957959322 از طریق پیام کوتاه ارسال کنید:

1- شماره سفارش

2- نام خریدار

3- شماره کارت بانکی عضو شتاب جهت واریز مبلغ

از همکاری شما کمال تشکر را داریم.