اخبار
برنامه و خدمات سمینار و کارگاه آموزشی فنون اجرا و سخنوری

 

 

هزینه پرداختی بابت هر بلیت برای یک نفر و شامل هر 2 روز همایش و کارگاه می باشد.

برای شرکت کنندگان گواهی شرکت در سمینار صادر خواهد شد.

برای آشنایی بیشتر با خانم علومی یزدی از iranmojri.com دیدن فرمایید.

 

 

برنامه سمینار
27 خرداد سمینار 6 ساعته با اجرای مشترک آقای علیرضا خمسه و سرکار خانم فریبا علومی یزدی
28 خرداد ادامه سمینار و کارگاه آموزشی توسط سرکار خانم فریبا علومی یزدی