اخبار
تغییر تاریخ اجرای دهم نمایش رابینهود

اجرای عصر شنبه 18 آبان به دلیل شرایط جوی و آب گرفتگی خیابانها به فردا یکشنبه مورخ 19 آبانموکول گردید.

شما می توانید با در دست داشتن بلیت شنبه 18 آبان به تماشای نمایش بنشینید.

در صورت تمایل به استرداد بلیت لطفا پشتیبانی تماس بگیرید.

09379630303 شماره پشتیبانی